Embed

DOĞAL HUKUK-POZİTİF HUKUK

Doğal hukuk hukukun kaynağını adalet olarak sunan hukuk akımıdır.Pozitif hukuk ise hukukun kaynağını devletin egemenlik yetkisi olarak belirlemiştir.Doğal hukuka göre bir norm adalete uygunsa hukuka da uygundur pozitif hukuka göre ise devletin koyduğu tüm kurallar hukuka uygundur.Normun içeriğinin önemi yoktur.Adalet gibi soyut bir kavram kıstas olarak kabul edilemez.
Uç bir örnek verecek olursak pozitif hukuka göre aç kaldığı için hırsızlık yapan bir suçluyla tecavüz suçlusu aynı cezaya çarptırılabilir.Bu hukuka uygundur.Doğal hukuka göre ise bu hukuka uygun değildir.Peki gerçekteki uygulama nedir ? Şu anda ülkeler devlet düzeni adına pozitif hukuku benimsemişler gibi görülebilir ama aslında doğal hukuka uygun bir pozitif hukuk anlayışı mevcuttur.Kanunlarımızdaki hakkaniyet ilkesi bunun en açık göstergesidir.Uluslararası hukukun genel ilkeleri de yine pozitifleştirilmiş doğal hukuk anlayışının sonuçlarıdır.
Pozitif hukuk mahkeme kararlarının bağlayıcılığını kesinleştirmiştir.Doğal hukuku uygulayan bir devlette ise mahkeme kararları ancak adalete uygunsa hukuka uygundur bu bakımdan doğal hukuku benimsemiş bir halk mahkeme kararlarını  eğer adaletsizse kabul etmemekte kendinde hak görür.
Bu iki karşılaştırma sonucunda ben doğal hukuku benimsemekteyim dünya üzerinde haksızlığa karşı isyanlara haklı devrimlere neden olan olaylar ilhamını doğal hukuktan almaktadır.Zaten adaletsiz olan bir dünyanın pozitif hukukunu savunmak da neyin nesidir ? Salt pozitif hukuku savunmak bize empoze edilen düzenden başka hangi düşünce tarzını kazandıracaktır.Hukuk robotlaşmış bir sistemin ürünü değildir etten kemikten ve  adalet duygusuna sahip insanlar tarafından üretilmiştir.Ülkemizin ve insanlığın ilerlemesi için her hukuk dalında doğal hukuka uygun genel kurallar türetilmelidir.
Son söz : Adalet mülkün temelidir, kanunlar değil.Pozitif hukukun devlet düzeni için olmazsa olmaz olduğunu savunan , aksinin devlet otoritesini yok saymaya yol açtığı görüşünü de bu sözle çürütüyorum önce devlet olmalı ki devlete saygı olsun meşruluğunu , temelini kaybeden zaten devlet olma özelliğini de kaybetmektedir ve adaletli bir devlete veya herhangi bir yönetime,düzene saygı duymak doğal hukukunda bir gereğidir.Devlet veya herhangi bir düzen zorla saygı duyduran değil sevgiyle saygı uyandıran bir mekanizma olmalıdır ki gücünü kullandığında insanlar bunu doğal hukuka uygun bulsun.

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !